utanmaq

utanmaq
f.
1. Bir işdən, hərəkət və sözdən, ya da başqa bir səbəbdən xəcalət çəkmək, mənəvi üzüntü duymaq. Bolqar öz dilini bilmədiyindən xəcalət çəkəndə bizlər də öz dilimizdə danışmaqdan utanırıq. C. M.. Qərənfil utanıb başını aşağı saldı. S. Rəh..
2. Utandığından, xəcalətindən bir şeyə cəsarət etməmək. Ondan xahiş etməyə utanıram. – Nə üçünsə kişilərin palatasına girib, onu soruşmağa və hətta Səidə xanıma bu barədə sual verməyə də utanırdım. M. Hüs.. Gəlməyə utanan (f. sif.) qız indi cəsarətlə qapını döydü. S. Vəliyev. // Çəkinmək (bu mənada bəzən «utanıb-çəkinmək» şəklində işlənir). Nə var qızım, nə oldu sana? Utanma, dərdini aç, söylə mana. S. V.. Ümid yazdığı məktubun cavabını soruşmaqdan utanıbçəkinirdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • utanma — «Utanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıb — is. <ər. eyb> 1. Utanılacaq şey, utanmağa səbəb olan hal; ar, biabırçılıq. Ayıb iş. –Ayıbsöyləyəninaybınısöylərlər. (Ata. sözü). <Həpir:> Mənə ayıb olar ki, atam bu qoca vaxtında güzəran qeydi çəkə. M. C.. 2. Qüsur, nöqsan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eyib — is. <ər.> 1. Utanılacaq hal və ya hərəkət; nöqsan, kəsir, qüsur. Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyiblər tapdılar. M. F. A.. Eybimizi çulğalamışdı aba; Hər nə gəlirdi boşalırdı qaba. M. Ə. S.. Həqiqət, ər və arvad Bahadıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəcalət — is. <ər.> 1. Utanılacaq hal, utanmağa səbəb olan şey, utanma. <Gülzar:> Allah, xəcalətimdən bibimin üzünə baxa bilmirəm. S. S. A.. İndi qonaqlardan çoxu sanki bir xəcalət hissi duyaraq, başını aşağı dikmişdi. Ə. M.. // Xəcalətli.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arramax — (Gəncə, Qazax, Şəki, Şuşa) utanmaq, həya etmək, xəcalət çəkmək. – Xalxdan arraneram, yoxsa bu işə heş boyun qoymaram (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fahmalammağ — (Salyan) utanmaq, həya etmək. – Nişannı qız qaynatasınnan, qaynənəsinnən fahmalanar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qaypımmağ — (İmişli, Yardımlı) utanmaq. – Mənnən heç qaypımmadı; – A:z, adam gərək bi yad görəndə qaypına (İmişli) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qəypimməg — (Yardımlı) utanmaq, çəkinmək. – Gör heç bö:ydən qəypiney? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qımzammax — I (Cəbrayıl) bax qımqımmax. – Qımzamdım, durə:lmədim II (Çənbərək) utanmaq, çəkinmək. – Gəlin heş kəsdən qımzammır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nom — eləməx’: (Meğri) utanmaq. – İki kişiyə bir qobda xurəx’ quymağa nom eli:yix …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”